NOVA

ul. Śniadeckich 14 Nowy Sącz

Opis działalności

Spółka prawa handlowego pod nazwą Składowisko Odpadów Komunalnych powstała na podstawie Uchwały Rady Miasta z 16 czerwca 1998 r. Od 2008 działa pod nazwą NOVA Sp. z o.o. (w ramach której funkcjonuje Zakład Zagospodarowania Odpadów w Nowym Sączu) i stanowi zespół instalacji i urządzeń które zapewniają gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z hierarchią postępowania w zakresie odpadów komunalnych. W ramach działalności posiada instalacje do MBP, do unieszkodliwiania odpadów (składowisko) oraz do pozyskiwania i energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego. Zakres działalności obejmuje zbiórkę odpadów na terenie Miasta Nowego Sącza oraz gmin powiatu nowosądeckiego i limanowskiego wraz z ich zagospodarowaniem.

Lista osób

  • Ewa Pancerz

    Ewa Pancerz

  • Piotr Leszek Piotrowski

    Piotr Leszek Piotrowski