Piotr Leszek Piotrowski

NOVA

Prezes Zarządu 2006-2018

Wykształcenie główne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej, fotogrametria i ochrona środowiska,
 • Politechnika Krakowska, studia podyplomowe z zakresu ochrony środowiska,
 • Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zarządzanie przedsiębiorstwem.

Dotychczasowe miejsca pracy związane z branżą komunalną

 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Nowym Sączu (wrzesień 1991 ?czerwiec 1999)
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grybowie (kwiecień 2003- luty 2006)

Obecne stanowisko i miejsce pracy

Prezes Zarządu ? Dyrektor Naczelny w NOVA Sp. z o.o., Nowy Sącz od lutego 2006 r.

Największe dotychczasowe osiągnięcia zawodowe

 • Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów.
 • Członek Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast.
 • Członek Krajowej Izby Gospodarki Odpadami
 • Uzyskanie statusu RIPOK dla Instalacji do unieszkodliwiania odpadów komunalnych ora instalacja do MBP Opracowanie i wdrożenie technologii "Bio innovation", dotyczącej procesu biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji w warunkach tlenowych.
 • Złoty Medal na Międzynarodowych Targach Poznańskich Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych Pol-Eco-System 2016 za technologię Bio innovation.

Plany zawodowe i ambicje na przyszłość

 • Stabilny rozwój Spółki, dostosowywanie się do zmieniających się uwarunkowań determinowanych przez zmienne otoczenie.
 • Zwiększenie przewagi konkurencyjnej w branży, poprzez formułowanie atrakcyjnych ofert rynkowych.
 • Dalszy rozwój nowych i innowacyjnych technologii w obszarze gospodarki odpadami i z energetyki prosumenckiej z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Preferowane obszary zawodowe

Nadzorowanie działalności spółki, kierowanie zespołem pracowników, myślenie strategiczne i przewidywanie zagrożeń towarzyszących działalności, wdrażanie i opracowywanie planów.