Ewa Pancerz

NOVA

Wiceprezes Zarządu ? Dyrektor ds. Ekonomicznych 2006-2018

Wykształcenie główne

  • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Nowy Sącz, Wydział Przedsiębiorczości i Zarządzania,  Zarządzanie i Marketing, studia magisterskie i podyplomowe z zakresu aspektów  prawnych i ekonomicznych w nadzorze właścicielskim
  • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie ? Wydział Ekonomiczny, kierunek: ekonomia,
  • MBA Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Dotychczasowe miejsca pracy związane z branżą komunalną

Składowisko Odpadów Komunalnych w Nowym Sączu, NOVA Sp. z o.o.

Obecne stanowisko i miejsce pracy

Wiceprezes Zarządu ? Dyrektor ds. ekonomicznych w NOVA Sp. z o.o.

Największe dotychczasowe osiągnięcia zawodowe

  • Realizacja projektu budowy instalacji MBP odpadów. Jedyna w regionie sądecko-gorlickim województwa małopolskiego instalacja przetwarzania odpadów komunalnych
  • Członek Zarządu Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast.
  • Członek Krajowej Izby Gospodarki Odpadami
  • Udział w zespole eksperckim w projekcie opracowania i wdrożenia technologii ?Bio innovation?, dotyczącej procesu biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji w warunkach tlenowych ? Spółka otrzymała Złoty Medal na Międzynarodowych Targach Poznańskich Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych Pol-Eco-System 2016 za technologię Bio innovation.

Plany zawodowe i ambicje na przyszłość

  • Dalszy rozwój nowych i innowacyjnych technologii w obszarze gospodarki odpadami oraz energetyki prosumenckiej z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.
  • Stabilny rozwój Spółki, dostosowywanie się do uwarunkowań determinowanych przez zmienne otoczenie.
  • Zwiększenie przewagi konkurencyjnej w branży.

Preferowane obszary zawodowe

Rozwój działalności w zakresie szeroko pojętej gospodarki odpadami, nadzór nad działalnością finansową i marketingową, opracowywanie strategii rozwoju.