O nas

Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast jest ogólnopolskim stowarzyszeniem szefów firm oczyszczania miast i gospodarki odpadami, firm produkujących sprzęt i urządzenia komunalne, a także firm pracujących na rzecz gospodarki komunalnej. Stowarzyszenie powstało we wrześniu 1992 roku w Zielonej Górze.

Publikację elektroniczną „Kto jest kim” przygotowała firma Abrys, na zlecenie Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast. Za projekt po stronie Abrys odpowiada Tomasz Szymkowiak (zarządzanie projektem) i Emilia Seweryn (działania operacyjne).