Wykształcenie główne

Wykształcenie wyższe ekonomiczne

Obecne stanowisko i miejsce pracy

Prezes Zarządu PGK Sp. z o.o. w Lubartowie od 22.06.2011 r.

Największe dotychczasowe osiągnięcia zawodowe

 • Poprawa wizerunku firmy;
 • utrzymanie wskaźników rentowności na akceptowalnym poziomie;
 • pozyskanie środków inwestycyjnych (ok. 65 mln zł);
 • stworzenie atmosfery wspierającej rozwój pracowników.

Plany zawodowe i ambicje na przyszłość

 • Dokończenie inwestycji;
 • wdrożenie procedur poprawiających jakość pracy;
 • budowa proekologicznego wizerunku firmy przyjaznej klientom;
 • tworzenie środowiska pracy jako ?kuźni talentów?;
 • poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców czego skutkiem będzie obniżenie kosztów i cen usług.

Preferowane obszary zawodowe

 • Wspieranie i motywowanie innych do rozwoju;
 • efektywność i synergia to hasła przewodnie w mojej aktywności zawodowej.