Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Lubartowie

ul. Parkowa 6 21-100 Lubartów

Opis działalności

Firma powstała w 1965 r. Pomimo, zachodzących w ciągu ostatnich 50 lat, zmian nazwy, struktury główną działalnością jest ujmowanie, uzdatnianie i rozprowadzanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. PGK Sp. z o.o.  działa również na rynku usług komunalnych związanych m.in. z odbiorem odpadów.

Lista osób

  • Tomasz Marzęda

    Tomasz Marzęda