dr hab. inż. prof. nadzw. AGH Tadeusz Pająk

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Profesor nadzwyczajny

Wykształcenie główne

Wyższe, dr hab. inż. prof. nadzw. AGH, tytuł Eur Ing nadany przez FEANI (Europejską Federację Krajowych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych) w 1996 r., dyscyplina naukowa: inżynieria środowiska

Dotychczasowe miejsca pracy związane z branżą komunalną

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, od 1976 do chwili obecnej

Obecne stanowisko i miejsce pracy

Profesor nadzwyczajny, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie od 1976 do chwili obecnej, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska

Największe dotychczasowe osiągnięcia zawodowe

m.in.
  • samodzielność naukowa w dyscyplinie inżynieria środowiska,
  • ekspert Ministerstwa Środowiska,
  • ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (od 2012),
  • ekspert i konsultant szeregu polskich miast podejmujących budowę spalarni odpadów,
  • konsultant budowy pierwszej w Polsce spalarni odpadów w Warszawie (ZUSOK - 1997 do 2001),
  • opiniodawca dla NFOŚiGW realizowanych na etapie budowy a aktualnie eksploatowanych w Polsce spalarni odpadów komunalnych a także od kilku lat eksploatowanych spalarni osadów ściekowych,
  • członek Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko (od 2004 do chwili obecnej),
  • członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska (od 2014 do chwili obecnej),
  • Koordynator AGH ds. Programu Erasmus+ (od 2006 do chwili obecnej).

Plany zawodowe i ambicje na przyszłość

Dalszy rozwój w swojej branży

Preferowane obszary zawodowe

Kompleksowa gospodarka odpadami komunalnymi, termiczne przekształcanie odpadów komunalnych, suszenie i termiczne przekształcanie komunalnych osadów ściekowych