Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

al. Adama Mickiewicza 30 30-059 Kraków

Opis działalności

Wiodąca w kraju, licząca się w Europie uczelnia techniczna. Z jej początkami związana jest osoba cesarza Franciszka Józefa I, który zatwierdził (31 maja 1913 r.) utworzenie wyższej szkoły górniczej w Krakowie, po wojnie w dniu 8 kwietnia 1919 r., uchwałą Rady Ministrów została powołana do życia Akademia Górnicza w Krakowie. 1 maja 1919 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski mianował jej pierwszych profesorów. Obecnie AGH kształci 31 956 studentów (wg stanu na dzień 30 listopada 2016 r.) na 16 wydziałach, 58 kierunkach i ponad 200 specjalnościach.

Lista osób

  • Tadeusz Pająk

    Tadeusz Pająk