Wykształcenie główne

mgr inż. Politechnika Szczecińska

Dotychczasowe miejsca pracy związane z branżą komunalną

Wodociągi Zachodniopomorskie w Goleniowie

Obecne stanowisko i miejsce pracy

Miejskie Przedsiębiorstwo Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. Kołobrzeg Prezes Zarządu

Największe dotychczasowe osiągnięcia zawodowe

Zarządanie z sukcesami wieloma Zakładami, realizacja wielomilionowych inwestycji. Rodzina.

Plany zawodowe i ambicje na przyszłość

Nauka i rozwój w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej, wdrażanie nowoczesnych rozwiązań z dziedziny ochrony środowiska, wypracowanie prawidłowego prawa w dziedzinie ochrony środowiska.