?

Miejskie Przedsiębiorstwo Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. Kołobrzeg

6 Dywizji Piechoty 60 78-100 Kołobrzeg

Opis działalności

Krótka informacja o firmie, którą Pan/i kieruje (rok powstania, zakres działalności) Spółka MZZDiOŚ Kołobrzeg powstała w 1993 roku, jej działalność to usługi użyteczności publicznej takie jak: odbiór i zagospodarowanie odpadów, pielęgnacja zieleni miejskiej, zarządzanie cmentarzem, zarządzanie targowiskiem, budowa alejek i dróg, utrzymanie czystości i porządku

Lista osób

  • Jacek Kurzaj

    Jacek Kurzaj