Prof. dr hab. nauk prawnych Marek Górski

Uniwersytet Szczeciński

Profesor zwyczajny, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej

Wykształcenie główne

Wyższe, prof. dr hab. nauk prawnych

Dotychczasowe miejsca pracy związane z branżą komunalną

Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Ochrony Środowiska

Obecne stanowisko i miejsce pracy

Profesor zwyczajny, Uniwersytet Szczeciński, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej

Największe dotychczasowe osiągnięcia zawodowe

Znacznie ponad sto opracowań naukowych z zakresu prawa ochrony środowiska, w tym monografie, komentarze i glosy

Plany zawodowe i ambicje na przyszłość

Dalsza analiza regulacji prawnych związanych z ochroną środowiska; ochrona jakości powietrza.

Preferowane obszary zawodowe

Prawo ochrony środowiska

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/themes/ktojestkim/single.php on line 731

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/themes/ktojestkim/single.php on line 760