Uniwersytet Szczeciński

Al. Jana Pawła II 22a 70-453 Szczecin

Opis działalności

Uniwersytet Szczeciński jest największą uczelnią wyższą na Pomorzu Zachodnim. Zatrudnia około 1100 nauczycieli akademickich i ponad 800 pracowników administracyjnych i liczy jedenaście wydziałów. Rozwojowi naukowemu i infrastrukturalnemu uczelni stale towarzyszył wzrost liczby studentów, których obecnie jest około 14 tys. Studenci mają dogodne warunki pogłębiania swoich zainteresowań naukowych, dzięki stale poszerzanej ofercie dydaktycznej i wciąż nowych kierunków kształcenia (obecnie około 70 kierunków studiów, prowadzonych w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym).

Lista osób

  • Marek Górski

    Marek Górski