Wykształcenie główne

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Zarządzania i Administracji

Dotychczasowe miejsca pracy związane z branżą komunalną

Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach, kierownik biura Związku w latach 1994-2014, członek Zarządu Związku w latach 2006-2014.

Obecne stanowisko i miejsce pracy

Prezes Zarządu Międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Janczycach od 2013 r. do dziś,

Największe dotychczasowe osiągnięcia zawodowe

 • Stworzenie Międzygminnego systemu zbiórki odpadów komunalnych w Ekologicznym Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki (1996 r.),
 • prowadzenie edukacji ekologicznej w szkołach na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki (1995-2006),
 • budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach (2004-2005),
 • przejęcie przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki od 12 gmin kompetencji gmin w zakresie gospodarki odpadami (2013 r.),
 • powołanie Międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Janczycach,
 • rozbudowa ZUOK w Janczycach ? budowa instalacji MBP (2014-2015).

Plany zawodowe i ambicje na przyszłość

 • Modernizacja technologii sortowania odpadów poprzez doposażenie linii technologicznej w trzy sortery optyczne, rozrywarkę do worków, separator metali nieżelaznych, co pozwoli osiągnąć wymaganą efektywność i konsekwentnie dbać o środowisko;
 • w przyszłości może budowa farmy fotowoltaicznej (w zależności od wysokości dotacji, jaką będzie można otrzymać w ramach środków pomocowych).

Preferowane obszary zawodowe

 • Wszystko, co wymaga kreatywności i zadania, których wykonanie przynosi widoczne efekty;
 • realizacja konkretnych projektów, których cele i grupa projektowa są jasno określone;
 • dbałość o pracowników (ich rozwój, satysfakcję), a także efektywna komunikacja i dobre relacje w zespole.