Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Janczycach

Janczyce 50 27-552 Baćkowice

Opis działalności

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Janczycach swą działalność rozpoczął w 2013 r. wyłoniwszy się ze struktury Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. Spółka prowadzi działalność w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz zarządza Zakładem Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach funkcjonującym od 2005 r. Zakład posiada status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Regionie Gospodarki Odpadami nr 1 Województwa Świętokrzyskiego i zagospodarowuje odpady z 18 gmin z powiatów: opatowskiego, sandomierskiego i staszowskiego. Obszar ten obejmuje ok. 150 tys. mieszkańców.

Lista osób

  • Leszek Wołowiec

    Leszek Wołowiec