Janusz Kołodziejski

Kopalnia Soli ?Kłodawa?

Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży

Wykształcenie główne

  • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, wydział Górnictwa i Geologii o specjalizacji ?Technika Podziemnej Eksploatacji Złóż? i Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw ? mgr. inż.
  • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Zarządzanie Sprzedażą ? studia podyplomowe

Dotychczasowe miejsca pracy związane z branżą komunalną

Kopalnia Soli Kłodawa S.A. w Kłodawie

Obecne stanowisko i miejsce pracy

Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży w Kopalni Soli ?Kłodawa? S.A. , Wiceprzewodniczący Rady Fundatorów ?Fundacji Polska Sól?. Od 2001 r. zajmuje stanowiska kierownicze w Spółce.

Największe dotychczasowe osiągnięcia zawodowe

Rozwój eksportu soli kamiennej po transformacji ustrojowej na początku lat 90. ubiegłego wieku.

Plany zawodowe i ambicje na przyszłość

Współudział we wdrożeniu projektu wykorzystania pustek poeksploatacyjnych w Kopalni Soli ?Kłodawa? S.A.

Preferowane obszary zawodowe

Drogownictwo, górnictwo, handel, zagospodarowanie pustek poeksploatacyjnych w kopalniach soli