Kopalnia Soli ?Kłodawa?

Al. 1000-lecia 2. 62-650 Kłodawa

Opis działalności

Kopalnia Soli ?Kłodawa? S.A. powstała w 1949 r. Spółka prawa handlowego w 2004 r. przekształcona z przedsiębiorstwa państwowego.  Aktualna struktura kapitałowa: 85% akcji należy do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., 15% akcji do pracowników. Podstawową działalnością spółki jest produkcja soli kamiennej, dodatkowymi jest działalność turystyczna (Kłodawska Podziemna Trasa Turystyczna), działalność hotelowo-gastronomiczna oraz produkcja ciepła. Główną branżą jest jednak drogownictwo. Kłodawska Sól Drogowa znajduje zastosowanie w zimowych utrzymaniu dróg w kraju oraz w krajach ościennych. Jest ona wykorzystywana (w postaci mieszanki uszorstniającej lub solanki) na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, ale także na drogach aglomeracji miejskich. Kłodawska sól wykorzystywana jest również na autostradach.

Lista osób

  • Janusz Kołodziejski

    Janusz Kołodziejski