Janusz Różański

Komart

Wiceprezes Zarządu

Obecne stanowisko i miejsce pracy

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zakładu w Komart sp. z o.o., od 1997 roku stanowisko kierownicze

Największe dotychczasowe osiągnięcia zawodowe

  • Budowa i uruchamianie instalacji RIPOK w Knurowie;
  • brązowa odznaka Ministra Środowiska;
  • Dyplom Heraklesa.

Plany zawodowe i ambicje na przyszłość

Przetwarzanie odpadów i ich i ich recykling ze strumienia odpadów komunalnych bez potrzeby ich składowania

Preferowane obszary zawodowe

Zarządzanie rozbudową RIPOK oraz składowiskiem odpadów oraz wytwarzaniem energii na modelu odzysku