Komart

ul. Szpitalna 7 44-194 Knurów

Opis działalności

Komart Sp. z o.o. w Knurowie działa na rynku już od 1991 r. Głównym profilem działalności jest gospodarka odpadami. Już ponad 25 letnie doświadczenie pozwoliło uplasować się na pozycji lidera województwa śląskiego w zakresie nowoczesnych technologii oraz profesjonalnego gospodarowania odpadami. Firma zarządza jedną z czterech w Regionie III w województwie śląskim instalacją o statusie RIPOK w zakresie MBP. Kolejną Regionalną Instalacją jest także składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Przedsiębiorstwo służy mieszkańcom regionu nie tylko w zakresie przetwarzania, odzysku i składowania odpadów, ale także usługą odbioru i transportu odpadów. Firma kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju, jednocześnie starając się utrzymać odpowiednie poziomy odzysku i recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów oraz ograniczać ilość odpadów deponowanych na składowisku. Stale inwestujemy, modernizując i rozbudowując własne instalacje.

Lista osób

  • Janusz Różański

    Janusz Różański