Dr hab. inż. Andrzej Białowiec

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

profesor nadzwyczajny

Wykształcenie główne

M.in.
 • dr hab. nauk technicznych, inżynierii środowiska, gospodarki odpadami (Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska);
 • dr nauk rolniczych, dyscyplina: kształtowanie środowiska, specjalność: gospodarka odpadami (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa);
 • mgr inż., specjalność: ochrona środowiska, technologia wody i ścieków (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa).

Dotychczasowe miejsca pracy związane z branżą komunalną

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa, Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska;
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku, Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska;
 • Zarząd Instytutu Energii w Olsztynie; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Instytut Inżynierii Rolniczej.

Obecne stanowisko i miejsce pracy

 • Profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Instytut Inżynierii Rolniczej;
 • dyrektor Działu Badań i Rozwoju w firmie Ekopartner-Recykling;
 • ekspert programu EU-ETV z zakresu recyklingu produktów ubocznych oraz odpadów z rolnictwa do celów nierolniczych, Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy;
 • długoletnia współpraca z firmą Uskom z Mławy (obecnie Novago).

Największe dotychczasowe osiągnięcia zawodowe

 • Pionierskie wdrożenie, na podstawie własnych prac badawczo-rozwojowych, technologii biosuszenia odpadów komunalnych wraz z firmą Uskom (2009-2011);
 • pionierskie wdrożenie, na podstawie własnych prac badawczo-rozwojowych, technologii okresowego bioreaktora beztlenowego wraz z firmą Novago (2003-2015);
 • promocja innowacyjnych rozwiązań w gospodarce odpadami w Polsce.

Plany zawodowe i ambicje na przyszłość

Rozwijanie innowacyjnych technologii w zakresie: unikania produkcji odpadów; produkcji inteligentnych opakowań; numerycznych metod optymalizacji procesów przetwarzania odpadów; karbonizacji odpadów i wytwarzania wysokojakościowego paliwa; promocji innowacyjnych technologii i rozwiązań w gospodarce odpadami.

Preferowane obszary zawodowe

Technologie biologicznego przetwarzania odpadów; technologie termicznego przekształcania odpadów, w tym piroliza i zgazowanie; technologie toryfikacji odpadów; technologie unieszkodliwiania odcieków składowiskowych; innowacje w gospodarce odpadami; modelowanie matematyczne procesów.