Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

ul. C. K. Norwida 25 50-375 Wrocław

Opis działalności

Nauki przyrodnicze to kierunki przyszłości, dlatego warto wybrać studia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Uczelnia oferuje: szeroki wybór kierunków studiów i specjalności, studia inżynierskie, licencjackie oraz magisterskie i doktoranckie, europejski standard kształcenia, kierunki zamawiane, nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne i laboratoria, wysoki standard domów studenckich, nowoczesne obiekty sportowe wraz z krytą pływalnią, możliwości pogłębiania zainteresowań i rozwijania naukowych pasji w studenckich kołach naukowych, szanse rozwoju talentów w wielu dziedzinach kulturalnych i sportowych ? w zespołach artystycznych, klubie turystycznym oraz sekcjach Akademickiego Związku Sportowego, prężnie działające Biuro Karier zajmujące się promocją absolwentów, gromadzeniem ofert pracy oraz kontaktami z pracodawcami.

Lista osób

  • Andrzej Białowiec

    Andrzej Białowiec