Wykształcenie główne

mgr ekonomii i zarządzania przedsiębiorstwami

Obecne stanowisko i miejsce pracy

Prezes Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów ?Czysta Błękitna Kraina? Sp. z o.o. w Czarnówku od 13.04.2011 r.

Największe dotychczasowe osiągnięcia zawodowe

Rozbudowa zakładu:
  • składowisko balastu 5 ha
  • instalację do energetycznego wykorzystania biogazu,
  • kompaktor,
  • sito bębnowe do kompostu.
  • ścieżka ekologiczna, wykonana w całości przez pracowników ZZO z surowców wtórnych, celem pokazania drugiego życia odpadów.
Liczne nagrody i wyróżnienia w konkursie ?Puchar Recyklingu?

Plany zawodowe i ambicje na przyszłość

  • Dalsza rozbudowa zakładu tj. kompostowni, linii sortowniczej oraz budowa instalacji do produkcji RDF
  • Pogłębianie wiedzy na temat edukacji ekologicznej, a co za tym idzie zwiększenie poziomów recyklingu

Preferowane obszary zawodowe

Zarządzanie ludźmi i finansami