Zakład Zagospodarowania Odpadów ?Czysta Błękitna Kraina?

Czarnówko 34 84-351 Nowa Wieś Lęborska

Opis działalności

Zakład Zagospodarowania Odpadów ?Czysta Błękitna Kraina? powstał w 1994 r. i zajmuje się zagospodarowaniem odpadów. Zakład obejmuje  sortownię, kompostownie bioreaktorową oraz składowisko. Ponadto prowadzimy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Zakład nasz obsługuje mieszkańców z terenu 11 gmin.

Lista osób

  • Anna Rudnicka

    Anna Rudnicka