Henryk Ławniczek

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Kielcach

Prezes-Dyrektor 1998-2019 obecnie na emeryturze

Wykształcenie główne

  • 1973 r. ? inżynier mechanik ? Wyższa Szkoła Inżynierska w Kielcach
  • 1991 r. ? studia podyplomowe ? Zarządzanie Strategiczne ? Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
  • 2004 r. ? magister inżynier ? Inżynieria Środowiska ? Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu

Dotychczasowe miejsca pracy związane z branżą komunalną

1988 r. do 1998 r. ? Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Kielcach ?kierownik działu technicznego, dyrektor ds. technicznych 1998 r. do 2001 r. ? Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi ? dyrektor zakładu

Obecne stanowisko i miejsce pracy

Obecnie na emeryturze Prezes Zarządu od 2001-2019 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp. z o.o.

Największe dotychczasowe osiągnięcia zawodowe

  1. Przedsiębiorstwo wybudowało od podstaw Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego. We wrześniu 2016 r. zakład uzyskał pozwolenie na użytkowanie i pozwolenie zintegrowane.
  2. Na obszarze ok. 4 ha wybudowany został jeden z najnowocześniejszych Zakładów Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów o wydajności 30 Mg/h. Z odpadów zmieszanych wysegregowywane są surowce wtórne, wytwarzane jest paliwo do RDF zaś odpady biologiczne przetwarzane są w procesie fermentacji metanowej.

Plany zawodowe i ambicje na przyszłość

Dalszy rozwój przedsiębiorstwa przy realizacji zadań własnych gminy  w zakresie gospodarki odpadami z korzyścią dla miasta (Kielce), obsługiwanych gmin i podległych pracowników.

Preferowane obszary zawodowe

Innowacje, wdrażanie nowych technologii