Dr inż. Beata Kłopotek

Ministerstwo Środowiska

Radca ministra w Departamencie Gospodarki Odpadami

Wykształcenie główne

Doktor nauk technicznych, absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej

Dotychczasowe miejsca pracy związane z branżą komunalną

Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego w Warszawie; Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

Największe dotychczasowe osiągnięcia zawodowe

Współtworzenie wizji systemu gospodarki odpadami w Polsce opartego na przestrzeganiu hierarchii sposobów postępowania z odpadami i wdrażaniu zasady zrównoważonego rozwoju m.in. poprzez aktywny udział w:
  • opracowaniu trzech pierwszych krajowych planów gospodarki odpadami (z 2002 r., 2006 r. i 2010 r.),
  • tworzeniu zrębów polskiego prawodawstwa, w szczególności ustawy o odpadach (z 2001 r.), ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (z 2005 r.) i ustawy o odpadach wydobywczych.

Plany zawodowe i ambicje na przyszłość

Przybliżanie nowych koncepcji i dokumentów tworzonych przez międzynarodowe organizacje i instytucje polskiemu sektorowi gospodarki odpadami.

Preferowane obszary zawodowe

Planowanie gospodarki odpadami, współpraca międzynarodowa