Ministerstwo Środowiska

ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa

Opis działalności

Ministerstwo Środowiska powstało w 1999 r. z przekształcenia Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Jest urzędem obsługującym Ministra Środowiska, który prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju z zachowaniem ojczystych zasobów przyrodniczych i polskiego krajobrazu. Odpowiada także za racjonalną gospodarkę leśną i efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych. Ministerstwo Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.

Lista osób

  • Beata Kłopotek

    Beata Kłopotek