Władysław Kącki

Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie

Obecnie na emeruturze

Wykształcenie główne

Wydział Mechaniczno-Technologiczny na Politechnice Warszawskiej, SGGW ? Studia Podyplomowe w zakresie Rolnictwa dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych

Dotychczasowe miejsca pracy związane z branżą komunalną

?Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie? Sp. z o.o.

Obecne stanowisko i miejsce pracy

  • Obecnie na emeryturze
  • Prezes Zarządu w Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Pruszkowie? sp. z o.o. od 28.02.2002-2017
  • Członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Odpadami,
  • Członek Komisji Rewizyjnej Krajowego Forum Dyrektorów Oczyszczania Miast

Największe dotychczasowe osiągnięcia zawodowe

  • 2007 r. ? Nagroda Dyrektora Roku Zakładu Oczyszczania Miasta przyznawana przez Redakcję  ?Przeglądu Komunalnego? wraz z Krajowym Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast;
  • 2004-2005 r. ? wybudowanie i uruchomienie sortowni do segregacji odpadów niesegregowanych oraz odpadów pochodzących ze zbiórki selektywnej, jako jednej z pięciu pierwszych w Polsce;
  • 2009-2010 r. ? rozbudowa sortowni o moduł do produkcji paliwa alternatywnego oraz o dwa separatory optoelektroniczne;
  • 2014 r. ? uzyskanie statusu RIPOK dla regionu warszawskiego,
  • 2015 r. ? uzyskanie statusu RIPOK dla regionu warszawskiego, instalacji do przetwarzania odpadów zielonych

Plany zawodowe i ambicje na przyszłość

Budowa Zakładu Termicznego

Preferowane obszary zawodowe

Nowoczesne rozwiązania w zakresie przetwarzania odpadów komunalnych.