Władysław Kącki

Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie

Obecnie na emeruturze

Wykształcenie główne

Wydział Mechaniczno-Technologiczny na Politechnice Warszawskiej, SGGW – Studia Podyplomowe w zakresie Rolnictwa dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych

Dotychczasowe miejsca pracy związane z branżą komunalną

„Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie” Sp. z o.o.

Obecne stanowisko i miejsce pracy

  • Obecnie na emeryturze
  • Prezes Zarządu w Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Pruszkowie” sp. z o.o. od 28.02.2002-2017
  • Członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Odpadami,
  • Członek Komisji Rewizyjnej Krajowego Forum Dyrektorów Oczyszczania Miast

Największe dotychczasowe osiągnięcia zawodowe

  • 2007 r. – Nagroda Dyrektora Roku Zakładu Oczyszczania Miasta przyznawana przez Redakcję  „Przeglądu Komunalnego” wraz z Krajowym Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast;
  • 2004-2005 r. – wybudowanie i uruchomienie sortowni do segregacji odpadów niesegregowanych oraz odpadów pochodzących ze zbiórki selektywnej, jako jednej z pięciu pierwszych w Polsce;
  • 2009-2010 r. – rozbudowa sortowni o moduł do produkcji paliwa alternatywnego oraz o dwa separatory optoelektroniczne;
  • 2014 r. – uzyskanie statusu RIPOK dla regionu warszawskiego,
  • 2015 r. – uzyskanie statusu RIPOK dla regionu warszawskiego, instalacji do przetwarzania odpadów zielonych

Plany zawodowe i ambicje na przyszłość

Budowa Zakładu Termicznego

Preferowane obszary zawodowe

Nowoczesne rozwiązania w zakresie przetwarzania odpadów komunalnych.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/themes/ktojestkim/single.php on line 731

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/themes/ktojestkim/single.php on line 760