Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie

ul. Stefana Bryły 6 05-800 Pruszków

Opis działalności

Rejonowy Zakład Oczyszczania E22 w Pruszkowie powstał w 1987 r. Zakład podlegał bezpośrednio Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania w m.st. Warszawie. Uchwałą Rady Miejskiej w 1991 r. z przejętego od MPO w Warszawie Zakładu E-22 został utworzony Zakład budżetowy Gminy Miejskiej Pruszków ? Miejski Zakład Oczyszczania. W związku z przekształceniem formy ustrojowo-prawnej, w 1999 r. Miejski Zakład Oczyszczania został przekształcony w Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o.  Spółka jest w 100% polskim przedsiębiorstwem, którego udziałowcami są Miasto Pruszków oraz Związek Międzygminny ?Utrata?.

Lista osób

  • Władysław Kącki

    Władysław Kącki