Ewa Kaczmarska

Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

Dyrektor Biura Zarządu

Wykształcenie główne

  • Politechnika Zielonogórska ? Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej kierunek Ochrona Środowiska ? mgr inż.,
  • Uniwersytet Zielonogórski ? studia z zakresu Zarządzania Środkami Bezzwrotnej Pomocy Unii Europejskiej z Elementami Prawa Europejskiego.

Dotychczasowe miejsca pracy związane z branżą komunalną

  • Od 2013 r. do 2015 r. - Z-ca kierownika Działu Sprzedaży Usług Komunalnych i Edukacji Ekologicznej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze;
  • Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast.

Obecne stanowisko i miejsce pracy

Dyrektor Biura Zarządu Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast od 2013 r. i nadal.

Największe dotychczasowe osiągnięcia zawodowe

Zorganizowanie 32 Zjazdów Forum, kilkunastu zagranicznych wyjazdów szkoleniowo-specjalistycznych, szeregu szkoleń i kursów branżowych, wyjazdów technicznych dla osób pracujących w branży komunalnej.

Plany zawodowe i ambicje na przyszłość

Rozwijanie działalności Forum poprzez poszerzanie współpracy z przedstawicielami branży komunalnej w kraju i za granicą.

Preferowane obszary zawodowe

  • Organizacja dużych konferencji, szkoleń, zjazdów;
  • współpraca z partnerami branżowymi w kraju i za granicą.