Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

ul. Działkowa 37b/2 65-767 Zielona Góra

Opis działalności

Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast to ogólnopolski stowarzyszenie zrzeszające szefów firm oczyszczania miast i gospodarki odpadami, a także firmy produkujące sprzęt i urządzenia komunalne i pracujące na rzecz gospodarki komunalnej. Stowarzyszenie powstało we wrześniu 1992 roku w Zielonej Górze. Do Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast należy 162 członków zwyczajnych (dyrektorzy, zastępcy dyrektorów firm) i 105 członków wspierających - największe, praktycznie wszystkie liczące się w Polsce firmy oczyszczania miast i gospodarki odpadami, obejmujące swymi usługami około 75% rynku krajowego.

Lista osób

  • Ewa Kaczmarska

    Ewa Kaczmarska

  • Franciszek Igielski

    Franciszek Igielski

  • Wojciech Janka

    Wojciech Janka