Prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak

Uniwersytet Zielonogórski

Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska

Wykształcenie główne

Politechnika Wrocławska - mgr inż. technologii chemicznej, Politechnika Wrocławska – dr nauk chemicznych; Politechnika Warszawska – dr hab. nauk technicznych, specjalność: technologia wody i ścieków; Politechnika Częstochowska – profesor.

Obecne stanowisko i miejsce pracy

Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego od 01.09.1996 r.

Największe dotychczasowe osiągnięcia zawodowe

  • Autor podręcznika „Biologiczne przetwarzanie odpadów”;
  • Autor lub współautor dwóch monografii i 129 artykułów;
  • Współtwórca 2 patentów;
  • Autor lub współautor ponad 200 ekspertyz, ocen i opinii oraz 56; dokumentacji projektowych obiektów gospodarki odpadami, w tym: 2 zakładów MBP.

Preferowane obszary zawodowe

  • Biologiczne technologie przetwarzania odpadów,
  • Modelowanie, ochrona i odnowa środowiska zdegradowanego przez przemysł,
  • Chemia wód podziemnych i powierzchniowych.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/themes/ktojestkim/single.php on line 731

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/themes/ktojestkim/single.php on line 760