Uniwersytet Zielonogórski

Ul. Licealna 9 Zielona Góra

Opis działalności

Kształcenie młodzieży w Instytucie Inżynierii Środowiska rozpoczęto w październiku 1977, tworząc kierunek ?inżynieria środowiska? ze specjalnością ?zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów?. Do końca 2016 wypromowano ok. 2750 absolwentów.

Lista osób

  • Andrzej Jędrczak

    Andrzej Jędrczak