Uniwersytet Zielonogórski

Ul. Licealna 9 Zielona Góra

Opis działalności

Kształcenie młodzieży w Instytucie Inżynierii Środowiska rozpoczęto w październiku 1977, tworząc kierunek „inżynieria środowiska” ze specjalnością „zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów”. Do końca 2016 wypromowano ok. 2750 absolwentów.

Lista osób

  • Andrzej Jędrczak

    Andrzej Jędrczak


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/themes/ktojestkim/single.php on line 1010

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/themes/ktojestkim/single.php on line 1055