Grzegorz Czokajło

Zakład Oczyszczania Miasta w Mysłowicach

Prezes Zarządu

Wykształcenie główne

Wyższe, mgr inż. (Wydział Transportu Politechniki Śląskiej w Gliwicach)

Dotychczasowe miejsca pracy związane z branżą komunalną

Zakład Oczyszczania Miasta w Mysłowicach

Największe dotychczasowe osiągnięcia zawodowe

  • Utrzymanie stabilności oraz sukcesywne poszerzanie bazy klientów;
  • wprowadzenie w latach 90. XX w. selektywnej zbiórki odpadów szkła i tworzyw sztucznych oraz zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

Plany zawodowe i ambicje na przyszłość

Umocnienie pozycji spółki na lokalnym rynku poprzez kompleksową realizację zadań statutowych.

Preferowane obszary zawodowe

Zarządzanie, logistyka