Zakład Oczyszczania Miasta w Mysłowicach

Stadionowa 11 41-400 Mysłowice

Opis działalności

Spółka świadczy usługi z zakresu gospodarki komunalnej. Działalność firmy koncentruje się na realizacji usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz utrzymaniem czystości i porządku.

Lista osób

  • Grzegorz Czokajło

    Grzegorz Czokajło