Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie

ul. Parkowa 6 63-100 Śrem

Opis działalności

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o., zatrudniając 80 osób, świadczy usługi odbioru odpadów komunalnych, zarządza składowiskiem odpadów, miejskim targowiskiem i Okręgową Stacją Kontroli Pojazdów; jak również usługi pogrzebowe i cmentarne. Perełką zaplecza technicznego spółki jest otwarta stacja tankowania CNG i LNG.

Lista osób

  • Paweł Wojna

    Paweł Wojna