Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami

Robotnicza 6 58-533 Mysłakowice

Opis działalności

Zakład Usług  Komunalnych utworzono w 1992 r.  W 2014 r. na tej powstało Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami, które posiada status RIPOK, prowadzi i obsługuje 4 PSZOK-i, selektywną zbiórkę odpadów, ponad 350 gniazd do selektywnej zbiórki. Obszar działania to Kotlina Jeleniogórska właścicielem spółki jest Związek Gmin Karkonoskich.

Lista osób

  • Mieczysław Lewandowicz

    Mieczysław Lewandowicz