Mieczysław Lewandowicz

Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami

Prezes Zarządu

Wykształcenie główne

Wyższe techniczne (mgr inż. budowy maszyn); podyplomowe: zarządzanie SGH Warszawa.

Dotychczasowe miejsca pracy związane z branżą komunalną

 • MPGK Sp. z o.o. Zgorzelec ? Prezes Zarządu do 2007 r.,
 • Innovation und Technik Polska Sp. z o.o. ? Prezes Zarządu do 2011 r.,
 • INTEGRA ? Gdynia ? Dyrektor ds gospodarki odpadami do 2012 r.,
 • Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Mysłakowicach ? Prezes Zarządu, dotychczas.

Obecne stanowisko i miejsce pracy

Prezes Zarządu Dyrektor w Karkonoskim Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Mysłakowicach.

Największe dotychczasowe osiągnięcia zawodowe

 • Przekształcenie zakładów budżetowych MZGK w Zgorzelcu i Zakładu Usług Komunalnych w spółki prawa handlowego;
 • uruchomienie i eksploatacja wraz z PWiK Nysa pierwszej w Polsce instalacji fermentacji beztlenowej w komorach; wspólnie odpady biodegradowalne zebrane selektywnie i  biodegradowalne wysortowane ze zmieszanych odpadów komunalnych oraz  osady ściekowe o wydajności 10 tys. t/rok;
 • udział w 2008 r. w  rozruchu zakładu w Al Ain (ZEA) o zdolności przerobowej 1.200 Mg odpadów komunalnych na dzień, uczestnictwo (2008 r.) w jednym z największych projektów rekultywacji składowisk o pojemności 7,5 Mill. m? w Sharjah ZEA zakończonym w 2010 r.,
 • nadzory inżynierskie nad budową zakładu w Benešov/Czech (firma Bio Servis Benešov) fermentacji beztlenowej ADOS o wydajności 105 Mg bioodpadów / dzień;
 • koordynator realizacji projektu "Budowa hali sortowni odpadów komunalnych i kompostownia materiałów biologicznie przetwarzalnych na terenie składowiska odpadów w miejscowości Bogatynia", projekt  zakończony  w 2014 r.;
 • Realizacja pierwszej w Polsce ?Instalacji całkowitego termicznego unieszkodliwiania frakcji wysokoenergetycznej 19 12 12 wytwarzanej z odpadów komunalnych? o wydajności 24 000 Mg/rok ? rozruchy technologiczne w trakcie.

Plany zawodowe i ambicje na przyszłość

 • Uruchomienie i przekazanie do użytkowania ?Instalacji całkowitego termicznego unieszkodliwiania frakcji wysokoenergetycznej 19 12 12 wytwarzanej z odpadów komunalnych? (kwiecień/maj 2017 r.);
 • zrealizowanie do końca 2018 r. projektu rozbudowy KCGO, w tym całkowite zabudowanie zasobni i części technologicznej z zespołami biofiltrów i odpylania (pozwolenie na budowę uzyskane) oraz uruchomienie zautomatyzowanej linii z zespołami opto-sortowników do selektywnie zbieranych odpadów;
 • po zrealizowaniu tych projektów przejście na emeryturę.

Preferowane obszary zawodowe

 • Budowa maszyn i gospodarka odpadami w szczególności technologie beztlenowej fermentacji.
 • Hobby: tematyka przywracania zamkniętych, nieczynnych składowisk środowisku naturalnemu.