Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ul. Komandorska 118/120 53-345 Wrocław

Opis działalności

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu działa od 70 lat. Jest nie tylko ośrodkiem badań w dziedzinie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu, ale też jedną z największych szkół ekonomicznych. Odgrywa ważną rolę w kształceniu ekonomistów, w badaniach naukowych i pracach dla gospodarki. Jest również aktywnym partnerem w międzynarodowych kontaktach naukowych i dydaktycznych.

Lista osób

  • Agnieszka Ciechelska

    Agnieszka Ciechelska


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/themes/ktojestkim/single.php on line 1010

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/themes/ktojestkim/single.php on line 1055