Dr inż. Agnieszka Ciechelska

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Adiunkt

Wykształcenie główne

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych, dr nauk ekonomicznych;
  • Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska, kierunek Zaopatrzenie w Wodę, Unieszkodliwianie Ścieków i Odpadów, inż.;
  • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Narodowej, kierunek: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne, mgr.

Dotychczasowe miejsca pracy związane z branżą komunalną

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Ekonomii Ekologicznej, adiunkt, od 2002 r. do teraz;
  • członek rady nadzorczej Przedsiębiorstwa komunalnego ?Pekom? S.A. w Żarach od 2013 r.;
  • HSG Sp. z o.o., specjalista ochrony środowiska i przedstawiciel firmy konsultingowej Orbis Consulting&Engineering (2001-2002);
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (1999-2001).

Największe dotychczasowe osiągnięcia zawodowe

  • Współpraca świata nauki z biznesem;
  • współautorstwo założeń do aktów prawnych dotyczących wdrażania nowych instrumentów w zakresie gospodarki odpadami oraz oceny funkcjonowania dotychczasowych instrumentów na zlecenie Ministerstwa Środowiska;
  • monografia poświęcona ocenom oddziaływania na środowisko.

Plany zawodowe i ambicje na przyszłość

Wdrożenie gminnego programu "zero waste" zgodnie z dobrymi praktykami wraz z pilotażowym segregowaniem odpadów kuchennych w zabudowie wielorodzinnej.

Preferowane obszary zawodowe

Gospodarka odpadami komunalnymi i odpady opakowaniowe, zwłaszcza aspekty ekonomiczne oraz społeczno-środowiskowe (kształtowanie cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów, organizacja systemu zbiórki i edukacja ekologiczna, analiza funkcjonowania instalacji oraz sposobów zagospodarowania odpadów komunalnych).