dr inż. Tomasz Wojciechowski

GWDA

Prezes Zarządu

Wykształcenie główne

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu studia podyplomowe (postgraduate study), organizacja i zarządzanie, 2014-2015; Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu - podyplomowe, kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa, 2013?2014, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy;  studia doktoranckie (doctoral studies), Soil Science and Agronomy, General, 2004-2008, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy Master's degree, Chemical Engineering, 1992-1997.

Obecne stanowisko i miejsce pracy

Prezes Zarządu (CEO) w GWDA sp. z o.o.; członek komisji rewizyjnej w Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski; biegły sądowy w Sądzie Okręgowym w Poznaniu (luty 2015); przewodniczący rady nadzorczej w Fotowoltaika Piła Sp. z o.o.

Największe dotychczasowe osiągnięcia zawodowe

  • Założenie ogólnopolskiego think-tanku pn. Instytut Gospodarki o Obiegu Zamkniętym ? IGOZ;
  • Założenie polskiego Stowarzyszenia ?Biorecykling?;
  • Wprowadzenie wraz ze współpracownikami firmy GWDA sp. z o.o. na wyższy poziom organizacyjny.

Preferowane obszary zawodowe

Tworzenie w Polsce podwalin pod implementację pakietu Circular Economy. Współpraca  z wieloma podmiotami zarówno w kraju, jak i za granicą (m.in. EEB, Ellen MacArthur Foundation etc).  Tworzenie rozwiązań lokalnych  (pierwsze polskie Repair Cafe, Zoomy Fashion Circular). Konsekwentna realizacja planu rozwoju w zakresie managementu przedsiębiorstw branży komunalnej (ścieki, odpady, energia).