Tomasz Uciński

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszalinie

Prezes Zarządu, Dyrektor

Wykształcenie główne

Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie - mgr inż. Inżynierii Środowiska; Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Studia Podyplomowe- Zarządzanie i marketing; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie - Zarządzanie Nieruchomościami; Studia Podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie w zakresie zarządzania w sektorze publicznym.

Dotychczasowe miejsca pracy związane z branżą komunalną

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie

Największe dotychczasowe osiągnięcia zawodowe

  • Utrzymanie wysokiej pozycji przedsiębiorstwa na rynku przez około 30 lat; utrzymanie zatrudnienia w przedsiębiorstwie;
  • inicjator i  współzałożyciel Krajowej Izby Gospodarki Odpadami (KIGO), w której od początku (2003 r.) pełni funkcję Prezesa Zarządu Głównego. Dzięki jego staraniom KIGO od lat współpracuje z największymi organizacjami samorządowymi w Polsce, a od roku 2014 jest członkiem Municipal Waste Europe;
  • współzałożyciel Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast;
  • działania na rzecz integracji działań samorządowych w zakresie gospodarki odpadami.

Plany zawodowe i ambicje na przyszłość

  • Rozwój i utrzymanie pozycji Spółki na rynku usług komunalnych; utrzymanie zatrudnienia na obecnym lub zbliżonym poziomie;
  • czynny udział w działaniach na rzecz budowania stabilnych systemów gospodarki odpadami w Polsce oraz udział w tworzeniu ram prawnych dla osiągania wyników ekologicznych na europejskim poziomie.

Preferowane obszary zawodowe

Zarządzanie strategiczne ? formułowanie strategii i działania na rzecz konsolidacji branży komunalnej i ochrony środowiska.