Stanisław Brzostek

Wykształcenie główne

m.in. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu: mgr inż. mechanik organizacji; zarządzanie jednostkami gospodarczymi, zarządzanie strategiczne, zarządzanie i marketing

Dotychczasowe miejsca pracy związane z branżą komunalną

WPO Wrocław: Zastępca dyrektora technicznych; Dyrektor naczelny; Prezes zarządu Obowiązki honorowe: Wiceprezes zarządu KFDZOM; Przewodniczący Kapituły Kodeksu Honoru KFDZOM; sekretarz Kapituły Kodeksu Honoru KFDZOM

Obecne stanowisko i miejsce pracy

  • Budowa trzech baz dzielnicowych z pełnym zapleczem techniczno-sanitarnym;
  • budowa składowiska odpadów z pełnym zapleczem socjalno-bytowym. Wybudowanie drogi dojazdowej do składowiska odpadów (płyty drogowe zalane asfaltem);
  • powiększenie istniejącego wysypiska z pełną izolacją, odprowadzeniem odcieków do zbiornika, odgazowanie;
  • instalacja wagi z brodzikiem, wybudowanie zaplecza socjalnego;
  • utwardzenie placu na bazie remontowe i kompostowni;
  • budowa bazy remontowej naprawy samochodów i sprzętu;
  • wybudowanie szatni dla całej załogi i pokojem do spożywania posiłków;
  • wybudowanie stacji diagnostycznej oraz stacji paliw;
  • wybudowanie targowiska.