Wykształcenie główne

Magister biologii, Szkoła Zarządzania, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Unia Europejska,

Dotychczasowe miejsca pracy związane z branżą komunalną

  • Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki w Gdyni
  • Eko Dolina SP. z o.o. w Łężycach
  • Konsulting Inwestycyjny i Środowiskowy w Wejherowie

Obecne stanowisko i miejsce pracy

  • Właścicielka firmy Konsulting Inwestycyjny i Środowiskowy w Wejherowie
  • Stanowiska kierownicze od 1995 r.

Największe dotychczasowe osiągnięcia zawodowe

  • Przygotowanie i budowa zakładu przetwarzania odpadów komunalnych w Łężycach, jego późniejsza rozbudowa i eksploatacja.
  • Przygotowanie kilkunastu projektów inwestycyjnych i pozyskanie środków na ich realizację. Wspieranie beneficjentów we wdrażaniu projektów.

Plany zawodowe i ambicje na przyszłość

Poszerzanie obszarów tematycznych

Preferowane obszary zawodowe

Organizacja, zarządzanie, finanse