Michał Turkiewicz

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu

Prezes Zarządu

Wykształcenie główne

Politologia ? mgr

Dotychczasowe miejsca pracy związane z branżą komunalną

Zastępca Burmistrza Miasta Lubań (1998-2001)

Obecne stanowisko i miejsce pracy

Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Lubaniu (2006-2017)

Największe dotychczasowe osiągnięcia zawodowe

 • Budowa i eksploatacja RIPOK w Lubaniu,
 • instalacja MBP,
 • instalacja do produkcji paliwa alternatywnego RDF,
 • kompostownia do bioodpadów,
 • sortownia szkła opakowaniowego,
 • PSZOK,
 • system gromadzenia odpadów, kompleksowy ? na obszarze 14 gmin ? 150 tys. mieszkańców, oparty na porozumieniach międzygminnych.

Plany zawodowe i ambicje na przyszłość

Budowa nowej sortowni zagospodarowania surowców wtórnych wraz z niezbędną infrastrukturą technologiczną.

Preferowane obszary zawodowe

 • Gospodarka odpadami komunalnymi,
 • selektywna zbiórka i segregacja odpadów,
 • nowoczesne technologie do zagospodarowywania odpadów,
 • edukacja ekologiczna.