Michał Turkiewicz

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu

Prezes Zarządu

Wykształcenie główne

Politologia ? mgr

Dotychczasowe miejsca pracy związane z branżą komunalną

Zastępca Burmistrza Miasta Lubań (1998-2001)

Obecne stanowisko i miejsce pracy

Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Lubaniu (2006-2017)

Największe dotychczasowe osiągnięcia zawodowe

  • Budowa i eksploatacja RIPOK w Lubaniu,
  • instalacja MBP,
  • instalacja do produkcji paliwa alternatywnego RDF,
  • kompostownia do bioodpadów,
  • sortownia szkła opakowaniowego,
  • PSZOK,
  • system gromadzenia odpadów, kompleksowy ? na obszarze 14 gmin ? 150 tys. mieszkańców, oparty na porozumieniach międzygminnych.

Plany zawodowe i ambicje na przyszłość

Budowa nowej sortowni zagospodarowania surowców wtórnych wraz z niezbędną infrastrukturą technologiczną.

Preferowane obszary zawodowe

  • Gospodarka odpadami komunalnymi,
  • selektywna zbiórka i segregacja odpadów,
  • nowoczesne technologie do zagospodarowywania odpadów,
  • edukacja ekologiczna.