Marek Trzepanowski

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Rumi

Dyrektor

Wykształcenie główne

Absolwent Politechniki Gdańskiej Wydział Budowy Maszyn o specjalizacji maszyny spożywcze i utylizacyjne. Uczestnik studiów podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim oraz szkoleń zagranicznych.

Dotychczasowe miejsca pracy związane z branżą komunalną

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Rumi. Wcześniej Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych Sanipor Sp. z o.o. w Gdyni.  

Obecne stanowisko i miejsce pracy

  • Od 01.03.1992 r. Dyrektor w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych sp. z o.o. w Rumi do obecnie.
  • Od 15.10.1987 r. do 29.02.1992 r. Zastępca Dyrektora ds. technicznych w Przedsiębiorstwie Robót Sanitarno-Porządkowych Sanipor w Gdyni.

Największe dotychczasowe osiągnięcia zawodowe

  • Wdrażanie segregacji odpadów komunalnych w obsługiwanych gminach;
  • wysoka pozycja w Komunalnym Związku Gmin w dziedzinie segregacji;
  • budowa nowego Zakładu Bazowego.

Plany zawodowe i ambicje na przyszłość

Utrzymanie wysokiej dyspozycyjności świadczonych usług na rzecz mieszkańców gminy.