Magdalena Markiewicz

Prezes Zarządu SAUR Polska Sp. z o.o.

Dotychczasowe miejsca pracy związane z branżą komunalną

  • 2008-2015 -Veolia Usługi dla Środowiska S.A.
  • od 2015 - ENERIS Surowce S.A.
  • od 2019 Saur Polska Sp. z o.o.

Obecne stanowisko i miejsce pracy

 
  • Saur Polska Sp. z o.o. Prezes Zarządu SAUR Polska Sp. z o.o.

Największe dotychczasowe osiągnięcia zawodowe

Rozwój marki i usług spółki ENERIS w Polsce.

Plany zawodowe i ambicje na przyszłość

Synergia surowców, energii i wody w biznesie.

Preferowane obszary zawodowe

surowce & energia & woda