Magdalena Dutka

Abrys

Prezes Zarządu

Wykształcenie główne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań, Wydział Historii Sztuki, mgr historii sztuki

Dotychczasowe miejsca pracy związane z branżą komunalną

Abrys: Asystent Zarządu; Redaktor ?Przegląd Komunalny?; Sekretarz Redakcji ?Przegląd Komunalny?; Zastępca Redaktora Naczelnego ?Recykling?, Koordynator Konkursów redakcyjnych, Zastępca Redaktora Naczelnego ?Menu Smakosza?, Prokurent Abrys, Redaktor Naczelna  ?Przegląd Komunalny?, Prezes Zarządu Abrys Sp. z o.o.

Największe dotychczasowe osiągnięcia zawodowe

  • Rozwój i utrzymanie stabilnej pozycji firmy w zakresie organizacji konferencji branżowych oraz periodycznych i nieperiodycznych wydawnictw z zakresu ochrony środowiska;
  • szerzenie wiedzy i edukacja ekologiczna w zakresie właściwej selektywnej zbiórki odpadów, m.in. poprzez konkurs ?Przeglądu Komunalnego? o ?Puchar Recyklingu? oraz wydarzenia z zakresu edukacji ekologicznej;
  • laureatka prestiżowych nagród za działalność na rzecz ochrony środowiska, m.in. Odznaki Honorowej Za Zasługi Dla Ochrony Środowiska, nadanej przez Ministra Środowiska (2015 r.), Brązowego Medalu za Długoletnią Służbę, nadanego przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego (2014 r.), Złotej Odznaki Krajowej Izby Gospodarki Odpadami za wybitne osiągnięcia i wkład pracy w rozwój branży gospodarki odpadami w Polsce (2013 r.), Brązowy List Gratulacyjny od Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast za wieloletnią aktywność w działalności stowarzyszenia na rzecz budowy i rozwoju polskiego systemu gospodarki odpadami komunalnymi (2012 r.);
  • Członek Zarządu, Skarbnik - VII Kadencja Zarządu Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast (2010-2013).

Plany zawodowe i ambicje na przyszłość

Utrzymanie przez firmę pozycji lidera; wytyczanie nowych kierunków rozwoju oraz dbałość o realizację misji firmy.