Krzysztof Bałanda

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie

Członek Zarządu i Prezes Zarządu

Wykształcenie główne

Politechnika Gdańska ? mgr inż.; Studia Podyplomowe: Bussines Management INSEAD, Hydraulika Sitowa, PG

Dotychczasowe miejsca pracy związane z branżą komunalną

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o.

Największe dotychczasowe osiągnięcia zawodowe

?Turn around? spółki MPO ? doposażenie Spółki w instalacje przetwarzające odpady zgodne z trendami rynkowymi; flota proekologicznych pojazdów napędzanych CNG

Plany zawodowe i ambicje na przyszłość

Rozbudowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów; utrzymanie pozycji MPO jako nowoczesnej i innowacyjnej firmy w branży odpadów

Preferowane obszary zawodowe

Zarządzanie strategiczne