Józef Wasinkiewicz

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Prezes Zarządu do 2016 obecnie emeryt

Wykształcenie główne

Politechnika Wrocławska (1977 r.), wykształcenie wyższe ? inżynier elektryk

Dotychczasowe miejsca pracy związane z branżą komunalną

  • Administracja samorządowa: jako wiceprezydent Legnicy, w latach 1985-1988, sprawował nadzór nad szeroko pojętą gospodarkę komunalną w mieście,
  • praca w LPGK od 1964 r., przejście wszystkie szczeble kariery zawodowej od stażysty, elektromontera, kierownika działu do dyrektora, prezesa.

Obecne stanowisko i miejsce pracy

Prezes Zarządu Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Legnicy od 2003-2016r,

Największe dotychczasowe osiągnięcia zawodowe

  • Inwestycje: budowa budynku biurowego, modernizacja dwóch kotłowni zakładowych, budowa systemów kolektorów słonecznych (efekt: zmniejszenie ilości zanieczyszczeń); rozbudowa i unowocześnienie parku maszynowego i taboru samochodowego o 37 pojazdów (m.in. 3 karawany, 3 zamiatarki, śmieciarki, bramowce i hakowce), budowa budynku socjalno-biurowego, modernizacja i rozbudowa RIPOK-u o: sortownię odpadów komunalnych, kabinę wstępnej segregacji, układ przenośników taśmowych, separator metali; budowa Kompostowni Odpadów w Systemie Pryzmowym; rozbudowa i modernizacja kompostowni o budowę instalacji do przetwarzania bioodpadów, budowa dwóch PSZOK-ów;
  • Zarządzanie i podnoszenie standardów: wdrożenie norm: PN-EN ISO 9001:2001, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N 18001:2004, ISO/IEC 27001; autor programu naprawczego Spółki w zakresie podniesienia efektywności, propagator różnych form działań prospołecznych i proekologicznych, m.in. na rzecz usuwania skutków nawałnicy w Legnicy (2009r.), edukacji ekologicznej (7700 osób); sprawne kierowanie spółką (stworzenie pracownikom warunków do rozwoju; promocja, dobra kondycja finansowa; nagrody, m.in. Przedsiębiorstwo Przyjazne Środowisku (2007-2011), Mecenas Polskiej Ekologii (2012), Europejska Nagroda Ekologiczna (2013), Przedsiębiorstwo Fair Play (2007-2016 ), Ekolaury, Złote Godło QI Order; Modernizacja Roku 2015, "Gazele Biznesu", Złota Odznaka KIGO, Lider Eko-Inwestycji.
  • Nagrody i wyróżnienia osobiste, m.in. Srebrna odznaka zasługi za zwalczanie "powodzi" (1978), Srebrny Krzyż Zasługi (1987), Złoty Krzyż Zasługi (2005), "Dyrektor Roku" (2009).

Plany zawodowe i ambicje na przyszłość

Dalsze zarządzanie Legnickim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej