Wykształcenie główne

Wykształcenie wyższe magister ekonomii uzyskany na Akademii Ekonomiczna (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Studia podyplomowe z zakresu marketingu Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, ukończenie szkolenia dla rzeczników prasowych spółek komunalnych, Dyplom złożenia egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, Certyfikat z ukończenia kursu o pozyskiwaniu środków pomocowych z UE w aspekcie strategii zarządzania gospodarką odpadami w perspektywie wieloletniej, Świadectwo nadania licencji zawodowej zarządcy nieruchomości, Certyfikat kompetencji zawodowych w krajowym transporcie drogowym rzeczy, Świadectwo kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami, Certyfikat z ukończenia szkolenia na temat nowe zasady wynagradzania w spółkach JST, Certyfikat z ukończenia szkolenia na temat zastosowania decyzji KE z dnia 20.12.2011 r. o działalności spółek komunalnych, Certyfikat z ukończenia szkolenia na temat warsztaty efektywności energetycznej, Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie grupy 1-3

Dotychczasowe miejsca pracy związane z branżą komunalną

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Obecne stanowisko i miejsce pracy

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie, od 1993 do chwili obecnej

Największe dotychczasowe osiągnięcia zawodowe

1. Pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast 2. Pełnienie funkcji I Wiceprezesa Zarządu Głównego Krajowej Izby Gospodarki Odpadami 3. Pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. realizacji projektu ?Gospodarka Odpadami Stałymi w Krakowie ? Etap I? 4. Opracowanie (autorskie) od podstaw, skuteczne wdrażanie i systematyczne rozwijanie Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Krakowie (modelowe wdrażanie do polskiej praktyki europejskiego modelu w trybie in house). 5. Opracowanie od podstaw, skuteczne wdrażanie i systematyczne rozwijanie Zintegrowanego Sytemu Oczyszczania Miasta Krakowa. 6. Podziękowania złożone przez Prezydenta RP Andrzeja Dudy złożone na ręce Prezydenta Miasta Krakowa za zaangażowanie służb porządkowych Miasta Krakowa podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. 7. Podziękowanie Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego kardynała Stanisława Dziwisza za zaangażowanie pracowników M.P.O. Spółka z o.o. w organizację Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. 8. Podziękowania Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego kardynała Stanisława Dziwisza za okazaną pomoc przez Spółkę w trakcie organizacji corocznych Pieszych Pielgrzymek na Jasną Górę. 9. Podziękowania Krajowej Izby Gospodarki Odpadami za osobiste zaangażowanie w rozwój sektora gospodarki odpadami. 10. Przyznanie Złotej Odznaki Krajowej Izby Gospodarki Odpadami za wybitne osiągnięcia i zaangażowanie w rozwój gospodarki odpadami w Polsce. 11. Przyznanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złotego Krzyża Zasługi za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej w 2017 roku. 12. Przyznanie przez Marszałka Województwa Małopolskiego Złotej Odznaki Honorowej - Krzyż Małopolski w 2017 roku. 13. Przyznanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złotego Medalu za Długoletnią Służbę w 2020 roku.

Plany zawodowe i ambicje na przyszłość

Doskonalenie funkcjonowania dwóch kompletnych systemów miejskich w kraju: Zintegrowanym Systemem Gospodarowania Odpadami i Zintegrowanym Systemem Oczyszczania Miasta. Utworzenie stabilnej i doświadczonej załogi umiejętnie uzupełnianą o młodych i dynamicznych pracowników.

Preferowane obszary zawodowe

System Gospodarki Odpadami oraz Oczyszczanie Miasta jako element programu zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza oraz zmniejszenia zagrożeń sanitarnych i epidemiologicznych.