Dr inż. Emilia Den Boer

Politechnika Wrocławska

Pracownik naukowy

Wykształcenie główne

Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej ? mgr inż.; Wydział Nauk i Polityki Ochrony Środowiska Uniwersytet Środkowej Europy w Budapeszcie ? studia podyplomowe (MSc); Wydział Budownictwa, Katedra Gospodarki Odpadami, Uniwersytet Techniczny w Darmstadt/Niemcy ? doktorat (Dr.-Ing., po nostryfikacji dr inż.).

Dotychczasowe miejsca pracy związane z branżą komunalną

  • Pracownik naukowy w Katedrze Gospodarki Odpadami, Uniwersytet Techniczny w Darmstadt/Niemcy;
  • specjalista ds. gospodarki odpadami, konsultant w Wameco S.C.

Obecne stanowisko i miejsce pracy

  • Pracownik naukowy w Katedrze Gospodarki Odpadami, Uniwersytet Techniczny w Darmstadt/Niemcy
  • Adiunkt w Zakładzie Technologii Odpadów i Remediacji Gruntów, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska

Największe dotychczasowe osiągnięcia zawodowe

W działalności naukowej realizacja międzynarodowych projektów badawczych (ze środków UE):
  • LCA-IWM ? planowanie i optymalizacja systemów gospodarki odpadami w ramach V Programu Ramowego Badań UE
  • ZeroWIN ? ?Zero odpadów? w sieciach przemysłowych ? w ramach VII Programu Ramowego badań UE
  • REMOWE - Regionalne działania na rzecz zrównoważonej produkcji energii z odpadów oraz ABOWE ? zaawansowane technologie odzysku bioodpadów realizowane w ramach Programu Basenu Morza Bałtyckiego 2007-2013, Europejskiej Współpraca Terytorialna.
W działalności doradczej ? pozostanie niezależnym konsultantem.

Plany zawodowe i ambicje na przyszłość

Dalszy rozwój w działalności naukowej i konsultingowej

Preferowane obszary zawodowe

Planowanie i ocena systemów gospodarki odpadami, badania odpadów, koncepcje i optymalizacja technologii przetwarzania odpadów, ocena wpływu na środowisko